• Монгол улсын Засгийн газар, Улсын Онцгой комиссын шийдвэрээр Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг 14 хоногоор сунгаж, хөл хорио тогтоосонтой холбогдуулан зөвлөмж санамжийг шторк хэлбэрээр явуулж байна. Сумын хэмжээнд ариутгал, хадваргүйтгэлийн ажлыг зохион байгуулж байна. 2020 оны 11-р сарын 17-ны өдөр Номт 1-р багийн 13, 29, 30, 24, 34, 38, 9, 10-р байр, соёмбо 14-2 байрууд., Баруун Зуунмод 6-р багийн нутаг дэвсгэрт байрладаг ZM хүнсний дэлгүүр, Шинэ дэлгүүр, Тэнгэрийн хишиг, Хос заяа, Замт, Жаргалан, Дэлгэр орших хүнсний дэлгүүрүүдэд КОВИД-19 цар тахлын халдвараас урьдчилан сэргийлж ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулж байна.

    Иргэн та усан хангамж, хүнс худалдан авах, эрүүл мэндийн үйлчилгээ авахаас бусад шалтгаанаар гэрээсээ гарахгүй байхыг АНХААРУУЛЖ байна.