• Монгол Улсын засгийн газрын 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 178 дугаар тогтоол "БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ" тогтоолыг иргэн бүр мөрдөж ажиллахыг уриалж байна. СУМЫН ОНЦГОЙ КОМИСС