• Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад төрийн үйлчилгээг ил тод, нээлттэй, түргэн шуурхай хүргэх ажлын хүрээнд Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Стандарт, хэмжил зүйн газар www.estandard.gov.mn цахим хуудсаа бүрэн шинэчилж, цахимаар стандарт худалдаж авах нөхцөл боломжийг бүрдүүллээ. Аливаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага стандарт авахдаа заавал өөрийн биеэр ирж худалдаж авдаг байсан бол өнөөдрөөс эхлэн хэн ч бай, хаанаас ч хүссэн үедээ интернетээр холбогдоод худалдан авалт хийх боломжтой болж байгаа юм.