• Баруун Зуунмод ББН.Өрхийн ЭМТөвийн танилцуулга

  • 2012 оноос эхлэн МУ-ын ЭМ тухай хуулийн 16,2 дахь заалт Засгийн газрын 364 тоот тогтоолыг үндэслэн байгуулагдсан.
  • 2014 оны 5 сарын 1-с эхлэн нэгдэж Баруун Зуунмод ББН Өрхийн
  • ЭМТөв нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж эхлэсэн.
  • Эрхэм зорилго: Өрх бүрт хүрч үйлчлэх
  • Үндсэн зорилтууд:
   • Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
   • Эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах
   • Хүний нөөцийн хангалтыг нэмэгдүүлэх, чадавхижуулах
  • Алсын хараа: Иргэдэд ээлтэй, эрүүл мэндийг дэмжигч загвар Эрүүл мэндийн төв болох
  • Бидний уриа: Таны эрүүл мэнд-Таны гарт
  • Байгууллагын үнэт зүйл: Ёс зүйтэй, чадварлаг,багийн хамтын ажиллагаа
  • Хүний нөөц:
  • Тэргүүлэх зэрэгтэй эмч- 1
  • Бакалавр зэрэгтэй ня-бо - 1
  • Статистикч эмч -1
  • Бакалавр зэрэгтэй НЭМА-1
  • Архив бичиг хэргийн ажилтан -1
  • Бакалавр зэрэгтэй их эмч- 8
  • Бакалавр зэрэгтэй сувилагч-1
  • Физик эмчилгээний сувилагч -1
  • Сувилагч -5
  • Үйлчлэгч– 2
  • Жолооч – 1
  • сахиул -1
  • Хүн ам зүйн үзүүлэлт:

  Зуунмод сумын  16973 хүн амд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна.

  • Үүнээс: Эрэгтэй-8310 Эмэгтэй -8643
  • 0-4 насны хүүхэд-2074
  • 5-14 насны хүүхэд- 2902
  • Нөхөн үржихүйн насны -4847
  • 60-аас дээш нас- 1458
  • Бусад – 5672